Yoriko Takahashi

Portrait de Yoriko Takahashi

 

Yoriko is an enditor and contributor for AkihabaraNews.

 

Pages